Wydobycie ropy i gazu

Jesteśmy znanym i cenionym wykonawcą konstrukcji stalowych dla przemysłu wydobycia ropy i gazu w szczególności trafostacji, platform wiertniczych, derricków oraz elementów morskich farm wiatrowych.

Konstrukcje tego typu przeznaczone są dla naftowo-gazowych instalacji na lądzie i morzu, rafinerii, morskiej energetyki wiatrowej, turbin wiatrowych i towarzyszących im urządzeń energetycznych.

Nasze realizacje dostarczamy dla największych firm zajmujących się tym niezwykle ważnym i wymagającym sektorem gospodarki nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Nasze konstrukcje są wykonywane zgodnie ze standardem Norsok. Zwracamy szczególną uwagę na wysokie tolerancje wykonania, które są szczególnie ważne w tym sektorze. Co więcej, możemy wykonać również realizacje o zaostrzonych wymaganiach, gdzie prace związane z zarządzaniem i przygotowaniem dokumentacji jakościowej są znacznie rozbudowane i dużo bardziej pracochłonne w stosunku do wymagań innych klientów.

 

Oferujemy:

TRAFOSTACJE
KONSTRUKCJE DLA PLATFORM WIERTNICZYCH
KONSTRUKCJE STALOWE DERRICK’ÓW
KONSTRUKCJE STALOWE ELEMENTÓW FARM WIATROWYCH


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść